Inženieru konsultāciju centrs EKL TOOLS

line
logo

Inženieru konsultāciju centrs EKL TOOLS – viena no EKL/LS apakšnodaļām – ir virknes metālgriešanas instrumentu ražotājfirmu galvenais izplatītājs Baltijas valstīs: Latvijā, Lietuvā, Igaunijā.
IKC EKL TOOLS sniedz sekojošos inženiertehniskos pakalpojumus:

• Pēc klientu pasūtījumiem veic tehnoloģisko procesu optimizāciju, aprīkojot klienta rīcībā esošos darbgaldus ar moderniem augstražīgiem griezēj- un palīginstrumentiem, pamatojoties uz tehniski ekonomisko analīzi.
• Veic instrumentu tehniskos izmēģinājumus ražošanas apstākļos:
  - uz EKL/LS ražošanas bāzes;
  - pasūtītāja apstākļos (ar izbraukšanu pie klienta).
• Veic izvēlēto instrumentu pasūtīšanu un to piegādi klientiem.
• Izstrādā apstrādes tehnoloģisko režīmu rekomendācijas konkrētiem griezējinstrumentiem.
• Veic konkrēto tehnoloģisko parametru - ātruma, padeves, patērējamās jaudas- aprēķinus konkrēto detaļu izatavošanai, piemērojoties konkrētās ražotnes apstākļiem.
• Izstrādā jauniegādāto darbgaldu aprīkošanas, kā arī jau izmantojamo darbgaldu pāraprīkošanas tehniskos projektus.
• Sniedz tehniskās konsultācijas visos ar iegādāto griezējinstrumentu ekspluatāciju saistītajos jautājumos.

Augstākminēto pakalpojumu izmaksas lielākoties ietilpst pēc pasūtījumiem piegādājamo griezēj- un palīginstrumentu cenās.